Vi lærer fra andre bransjer: Raskere og riktigere - hvordan lage løsninger som kundene dine elsker

Beth sin fagenhet jobber målrettet med lettbeint designmetodikk for å bygge fremtidens kundeferd og digitale tjenester i Ruter, i en sektor som ikke har særskilt høy toleranse for læring gjennom eksperimentering og feiling. Beth deler erfaringer fra en pågående endringsreise som skal sette Ruter i stand til å frakte reisende i Oslo og Akershus fra der de faktisk er, til der de faktisk skal. Hun vil dele sine erfaringer med å innføre nye arbeidsmåter og arbeidsmetodikk og hvorfor hun har fokusert på nettopp det.

Beth Stensen

Leder nye kundetjenester
Ruter