Vi lærer fra andre bransjer: Raskere og riktigere - hvordan lage løsninger som kundene dine elsker

Beths fagenhet i Ruter jobber målrettet med lettbeint designmetodikk for å bygge fremtidens kundeferd og digitale tjenester, i en sektor som ikke har høy toleranse for læring gjennom eksperimentering og feiling. Beth deler erfaringer fra en pågående endringsreise som skal sette Ruter i stand til å frakte reisende i Oslo og Akershus fra der de er, til dit de skal. Hun vil dele sine erfaringer fra det å innføre nye arbeidsmåter og arbeidsmetodikk, og hvorfor hun har fokusert på nettopp det.

Beth Stensen

Leder nye kundetjenester
Ruter