Vi lærer fra andre bransjer: Kundene er levende reklameplakater

La oss få litt ekte kundesentrert inspirasjon utenfra! I Nabobil gjør de mange smarte ting for å knytte kundene tett til seg. I praksis fungerer kundene som levende reklameplakater. Hva gjør Even og folka i Nabobil for å få til det?

Even Heggernes

Daglig leder
Nabobil