Se mulighetene i Bitcoin

Blockchain trekkes frem som en av vår tids store teknologiskift. For første gang i historien kan vi overføre digitale verdier til hverandre, uten å bruke mellomledd. I møtet med denne teknologien har finansnæringen vendt blikket innover. Bankene har meldt seg inn i internasjonale konsortier som skal «bruke teknologien bak bitcoin» til å effektivisere back end-systemene og spare kostnader.

Samtidig opplever flere norske bedrifter som jobber med blockchain å bli nektet bankkonto. Hvilke muligheter og kunegrupper går finansnæringen glipp av ved å si nei til kryptovaluta? Torbjørn Bull-Jenssen mener at bankbransjen bør få øynene opp for hvilke enorme muligheter som finnes ved riktig bruk av blokkjedeteknologi og bitcoin.

Torbjørn tar oss gjennom hva bitcoin er, hvordan det fungerer og hvordan det fungerer sammen med blockchain. Han kommer også til å peke på noen konkrete muligheter som ligger i bruk av de åpne blokkjedene.

Torbjørn Bull Jenssen

Seniorøkonom
Menon Economics