La oss løse folks hverdagsproblemer

Alle maser om ny teknologi, disrupsjon og digitalisering. I denne trendtåkeheimen er det de som løser folks hverdagsproblemer som kommer til å lykkes. Jostein gir deg konkrete råd om hvordan du gjør dette.

Jostein Magnussen

Foredragsholder og strategisk rådgiver
Netlife