Hvordan lykkes med designdrevet utvikling

Gjensidige har en ambisjon om å levere de beste digitale kundeopplevelsene og jobber hardt for å forenkle interne prosesser og finne nye arbeidsmetoder i Gjensidiges digitale tjenesteutvikling. I verktøykassa har de saks, post-its, (u)tålmodighet og en god porsjon kundeinnsikt. Lone Bonde og Anne Kristine Grønlund fra Gjensidige deler sine refleksjoner, erfaringer og suksessformler".

Lone Bonde

Leder for digitale kundeopplevelser
Gjensidige

Anne Kristine Grønlund

Design manager
Gjensidige