Debatt – Betyr PSD2 vinn eller forsvinn for tradisjonelle bankaktører

Betyr PSD2 (Payment Service Directive 2) vinn eller forsvinn for tradisjonelle bankaktører? Vi inviterer en tech-optimist og en tech-pessimist på scenen på SPENN for å overbevise deg om at deres fremtidsvisjon er den rette. Vær klar for en brennhet debatt om det nye «it»-direktivet.

Mange frykter at PSD2 vil føre til mindre mangfold fordi det kun er de store aktørene som har råd til å være innovatører på brukerflatene. Facebook, Amazon og Alibaba har så stort markedsfortrinn at norske nisje- og sparebanker ikke vil kunne konkurrere.

Andre mener at PSD2 vil åpne for nye samarbeid mellom nisjebanker og startups som er til det beste for alle. Bankenes erfaring og kapital kombinert med gründerselskapenes nytenkning vil skape skreddersydde løsninger som kommer den enkelt forbruker til gode. Hva mener du?

Marius Koestler

Daglig leder
Quesnay

Henrik Lie-Nielsen

Gründer
Stacc

Baard Slaattelid

Direktør, banking as a service
Sparebank1